معماری
خانه / آموزش / مذهبی

مذهبی

آیا زن ها کمتر به بهشت می روند یا نه؟

آیا زن ها کمتر به بهشت می روند یا نه؟

آیا زن ها کمتر به بهشت می روند یا نه؟ قرآن نعمت های بهشت را برای ترغیب انسان ها به عمل تشریح کرده ، بهشت هم متعلق به همه مردان و زنان صالح است. خدا در پاداش دادن هیچ تفاوتی بین زن و مرد قرار نداده است. آنچه در وصف …

ادامه نوشته »